Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme výhradně pro účely obchodního styku s vámi. To zahrnuje komunikaci ohledně poskytovaných služeb, fakturaci, poskytování podpory a péče o vaše webové stránky. Vaše údaje nebudeme sdílet ani prodávat třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění závazků vůči vám nebo pokud to vyžaduje zákon.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují, jak webjo.cz (dále jen „Provozovatel“) shromažďuje, používá a sdílí Vaše osobní údaje v souvislosti s Vaším používáním webových stránek WEBJO (dále jen „Webové stránky“).

1. Zodpovědný správce a kontaktní údaje

Zodpovědným správcem Vašich osobních údajů je:

WEBJO
Ing. Petr Šmíd
Trojská 176/30, 182 00 Praha 8
studio@webjo.cz
+420 777 050 823

Můžete nás kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů e-mailem na studio@webjo.cz nebo telefonicky na +420 777 050 823.

2. Účel shromažďování a používání osobních údajů

Provozovatel shromažďuje a používá Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování služeb: Provozovatel používá Vaše osobní údaje k poskytování služeb nabízených na Webových stránkách, jako je tvorba webových stránek, analýza Vašeho podnikání, návrh designu, vytvoření funkčních webových stránek, spuštění webu a následná podpora.
 • Komunikace s Vámi: Provozovatel používá Vaše osobní údaje k tomu, aby Vás mohl kontaktovat ohledně Vašich objednávek, fakturací, plateb a dalších záležitostí týkajících se Vašeho používání Webových stránek.
 • Zlepšování služeb: Provozovatel používá Vaše osobní údaje ke zlepšování služeb nabízených na Webových stránkách a k vývoji nových služeb.
 • Marketingové aktivity: Provozovatel používá Vaše osobní údaje k zasílání marketingových sdělení, jako jsou newslettery a informace o nabídkách a slevách.
 • Používání cookies: Provozovatel používá na Webových stránkách cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem prohlížeči a umožňují Provozovateli rozpoznat Vaše zařízení a shromažďovat informace o Vašem používání Webových stránek. Provozovatel používá cookies pro následující účely:
  • Analýza návštěvnosti: Provozovatel používá cookies analytického nástroje Google Analytics k sledování návštěvnosti Webových stránek a k pochopení, jak návštěvníci Webové stránky používají. Tyto informace jsou anonymní a Provozovatel je používá ke zlepšení Webových stránek a k zajištění co nejlepšího uživatelského dojmu.
  • Remarketing: Provozovatel používá cookies reklamního nástroje Google Ads k zobrazování cílené reklamy na základě Vaší historie prohlížení Webových stránek a dalších webových stránek v síti Google. Tyto cookies Vám umožňují vidět reklamy na produkty a služby, které Vás pravděpodobně zajímají.

 

3. Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Provozovatel shromažďuje následující kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje: Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, název firmy, adresa, IČ, DIČ.
 • Údaje o Vašem podnikání: Informace o Vašem podnikání, jako je jeho název, obor činnosti, cílová skupina a Vaše cíle.
 • Údaje o Vašem používání Webových stránek: Informace o tom, jak používáte Webové stránky, jako jsou navštívené stránky, doba strávená na Webových stránkách a Vaše interakce s obsahem Webových stránek.
 • Technické údaje: Informace o Vašem zařízení a prohlížeči, jako je Vaše IP adresa, operační systém a typ prohlížeče.
 • Údaje o cookies: Informace o Vašich cookies, jako je jejich identifikátor, doba platnosti a obsah.

 

4. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, nebo po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy.

 

5. Vaše práva

Máte následující práva týkající se Vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup: Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které Provozovatel shromažďuje a zpracovává.
 • Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz: Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, pokud již nejsou nezbytné pro výše uvedené účely nebo pokud je jejich zpracování nezákonné.
 • Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů v určitých případech.
 • Právo na vznesení námitky: Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely marketingu.
 • Právo na přenosnost údajů: Máte právo na přenos Vašich osobních údajů v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci.